Úvodem o mě


Jmenuji se David Gerneš a k holubaření mě přivedl táta, který mě stále vyprávěl o svých holubech z mládí.

Něco ze začátků

V roce 2017 jsem se rozhodl s tátou organizovat v Českomoravským svazu chovatelů poštovních holubů a to v Místním spolku Tachov (030), který byl v této době organizován v Oblastním spolku Domažlice, nyní opět OS Karlovy Vary.

V tomtéž roce přišlo moje seznamování s celkovým fungováním tohoto koníčku - dnes již koníčkem, který dělám z plného srdce a radostí.

V roce 2018 jsme zahájili stavbu naší holubárny, kterou jsem naplnil na podzim osmi chovnými páry a pár kusy holoubat.

Na rok 2019 se již velice těším, na první líhnutí holoubat a na jejich první závod, který nastane již v druhé polovině roku.

Vize do budoucna

Do budoucna se chci zaměřit na linku tzv. "Ozobaté pošty", tedy holubů, kteří budou na první pohled rozeznatelní svým nadměrným ozobím. Takové typy holubů se mi líbí, už jen z důvodu snadného určení pohlaví.

Všem holubářům přeji ty nejlepší úspěchy, co nejvíce radosti ze závodů a hlavně, aby se holubi vždy vrátili v pořádku ze závodů domů.

S pozdravem
Letu zdar